Øjenklinikken Frost er en privatdrevet klinik med fuld overenskomst med Den Offentlige Sygesikring.

Undersøgelse og behandling er derfor gratis for alle medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 1 uanset bopæl i Danmark, og henvisning fra egen læge kræves ikke.

For medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 2 opkræves et honorar, der er refusionsberettiget ved medlemskab af "Danmark" eller anden forsikring efter de dér gældende regler.

Øjenklinikken Frost har tidligere opereret et stort antal patienter for efterstær efter henholdvis kvoteordning med Region Nordjylland og Det Udvidede Frie Sygehusvalg (Ventetidsgarantien, DUF).

Men Region Nordjylland har for flere år tilbage opsagt aftalen med Regionens øjenlæger; og der er aktuelt ikke udsigt til indgåelse af en ny.

For øjeblikket kan du således her kun blive behandlet for efterstær mod egenbetaling:
Efterstær kr. 800 pr. øje; kr. 1.200 hvis begge øjne behandles samtidigt.

Sygeforsikringen Danmark yder - afhængigt af typen af dit medlemskab - et tilskud til behandling for efterstær.

Har du en privat sundhedsforsikring, kan du forespørge forsikringsselskabet, om det vil betale for operationen på Øjenklinikken Frost.